Poseta delegacije nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

7. oktobra 2021. godine, predstavnici BMZ-a, g. Santiago Alonso Rodrigues,  Head of Division for South-Eastern and Eastern Europe and South Caucasus  i gđa. Jenny Schultz,  Senior Policy Officer for Serbia and North Macedonia, posetili su Srpsku fondaciju za preduzetništvo kao deo Nemačke razvojne saradnje u Srbiji. Poseti su prisustvali i predstavnici kancelarije KfW-a u Beogradu i predstavnici Privredne komore Srbije.  Na održanom sastanku, predstavnicima BMZ-a predstavljene su trenutne aktivnosti Fondacije, kao i planovi za naredni period.