Potpisivanje Posebnog sporazuma sa Nemačkom razvojnom bankom (KfW) – Kovid 19 incijativa

Aleksandar Grabovac, upravitelj Srpske fondacije za preduzetništvo (SFP) i Teresa Geipel, predstavnik Nemačke razvojne banke (KfW), 22. jula 2021. godine potpisali su Poseban sporazum kojim su obezbeđena dodatna sredstva za program Kovid 19 inicijativa. Dodatna sredstva predviđena Posebnim sporazumom biće korišćena za dalje pružanje podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Sporazum je potpisan u kancelarijama Fondacije u Beogradu, u prisustvu predstavnika Ambasade Savezne Republike Nemačke, KfW-a i SFP-a.