Izveštaj o uslovima poslovanja Svetske banke za 2010. godinu

Svetska banka je u oktobru, osmu godinu za redom, objavila izveštaj „Doing Business“, čiji je cilj rangiranje zemalja po kvalitetu poslovnog okruženja. Metodologija koja se koristi u ovom izveštaju objašnjena je ranije u članku Metodologija Svetske banke i stoga se u ovom članku bavimo samo rezultatima istraživanja za 2010. godinu.

U ovogodišnjem istraživanju Svetske banke obuhvaćene su 183 zemlje, a Srbija je za 2010. godinu rangirana na 89. mesto po lakoći poslovanja, što je za jedno mesto bolji plasman u odnosu na prošlogodišnje rangiranje. Od zemalja iz okruženja najbolje je plasirana Makedonija koja se nalazi na 38. mestu, bolje su plasirane i Slovenija koja se nalazi na 42. mestu, Mađarska na 46., Rumunija na 56., Crna Gora na 66., Albanija na 82 i Hrvatska na 84. mestu, jedino su slabije rangirane Grčka na 109 i Bosna i Hercegovina na 110. mestu. Poboljšanje kvaliteta poslovnog okruženja u Srbiji se sporo odvija jer je po ovom izveštaju zabeleženo poboljšanje samo u jednoj kategoriji od 10 merenih kategorija i s obziroma na napredak u reformama ostalih zemalja jasno je da Srbija gubi konkurentnost na međunarodnom tržištu. Po najnovijem izveštaju Mađarska je zabeležila skok na rang listi za šest pozicija jer je zabeležila poboljšanje u četiri kategorije, Slovenija i Crna Gora su zabeležile poboljšanje u tri kategorije, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Rumunija u dve kategorije.

Kada su u pitanju pojedinačne ocene pojedinih kategorija postoji veoma visoka heterogenost u ocenama Srbije. Sa jedne strane, kao izuzetno pozitivan primer se  izdvaja 15. mesto od 183 rangirane zemlje po pitanju dobijanja kredita, dok se sa druge strane Srbija nalazi na 176. mestu vezano za izdavanje građevinskih dozvola. Posebno zabrinjava činjenica da u kategorijama koje su slabo ocenjene Srbija beleži pogoršanje, tako je na primer po kategoriji dobijanja građevinskih dozvola zabeležen pad za dve pozicije. To pokazuje da je srpskoj tranziciji postoji veliki disbalans u reformama. Dok su pojedine oblasti, poput bankarskog sistema, dovedene makar približno na nivo razvijenog sveta, dotle druge oblasti, posebno vezane za izgradnju ali i pravosuđe daleko kaskaju za standardima savremenog sveta. Poseban problem predstalja činjenica da se zakoni koji se donose ne primenjuju, odnosno izostaju konkretni rezultati njihovog delovanja. Npr. u septembru 2009. godine usvojen je dugo najavljivani novi Zakon o planiranju i izgradnji koji je trebalo da reši probleme kada su u pitanju građevinske dozvole. Međutim, ispostavilo se da je primena ovog zakona u praksi stvorila još veće probleme i već se najavljuju njegove izmene.

U poređenju sa ostalim zemljama u tranziciji Srbija je najbolje rangirana po pitanju dobijanja kredita na 3. mestu od 25. rangiranih zemalja u tranziciji, što je jedina kategorija po kojoj se nalazi među pet najbolje rangiranih zemalja. Solidna pozicija je zabeležena u kategoriji trgovina preko granice (10. mesto) i zatvaranje posla (12. mesto). Nedopustivo loše ocene su po pitanjima dobijanja građevinskih dozvola (22. mesto), zaštita ugovora (21. mesto) i registrovanje imovine (20. mesto).

Može se zaključiti da je izveštaj izuzetno nepovoljan po Srbiju jer se već nekoliko godina Srbija nalazi oko 90. mesta dok druge zemlje u okruženju napreduju. Iako Vlada svojim zakonskim rešenjima  pokušava da popravi kvalitet poslovnog okruženja, činjenica je da se ti zakoni ne primenjuju ili je njihov kvalitet sporan što onemogućava njihovu primenu u praksi. Krajnje je vreme da Vlada Srbije uloži maksimalan napor kako bi poboljšala kvalitet poslovnog okruženja, jer samo kvalitetnije poslovno okruženje može poboljšati međunarodnu konkurentnost nacionalne privrede i privući strane direktne investicije u razmenljiva dobra.

Be Sociable, Share!

Ostavite poruku