Isplaćen prvi grant iz Start-up programa

U saradnji sa Halkbank kao partnerom Srpske fondacije za preduzetništvo (SEF) u implementaciji programa podrške početnicima u poslovanju, SEF je isplatio prvi grant za klijenta Halkbank koji je uspešno vratio kredit iz programa podrške početnicima u poslovanju.

Nastavljamo sa daljom podrškom početnicima u poslovanju u saradnji sa našim partnerskim bankama i pozivamo sve zainteresovane kojima su potrebna sredstva za početak poslovanja i finansiranje ranih faza razvoja poslovanja  da se obrate našim partnerskim bankama gde mogu dobiti detaljnije informacije o programu i uslovima kredita.