Koliko vredi Telekom Srbija

U poslednje vreme u središtu pažnje domaće ekonomske javnosti je pitanje privatizacije Telekoma Srbija. Telekom Srbija ima strateški značaj za Srbiju koji proizilazi iz najmanje dva osnova: (1) preduzeće je jedno od najvećih i najprofitabilnijih u Srbiji (prema podacima iz publikacije časopisa Ekonomist Top 300 najvećih preduzeća u Srbiji za 2008. godinu preduzeće je četvrto po visini poslovnih prihoda, a prvo po visini profita) i (2) preduzeće posluje u strateški značajnom sektoru telekomunikacija od čega zavisi poslovanje i privrede Srbije u celini. Imajući ovo u vidu pitanje privatizacije Telekoma Srbija opravdano zaokuplja pažnju javnosti i analitičara sa širokim spektorom otvorenih pitanja od potrebe za privatizacijom ovog preduzeća, modelom privatizacije pa do načina korišćenja dobijenih sredstava od eventualne privatizacije. Da bi se mogli dati odgovori na ova pitanja od velike je važnosti, pre svega, pitanje vrednosti ovog preduzeća. Odgovor na ovo pitanje može pomoći i lakšem sagledavanju preostalih.

Mi se, ovom prilikom, ne želimo baviti detaljnom procenom vrednosti kapitala preduzeća jer to zahteva i jaču informacionu podršku od ove koju imamo u ovom trenutku i značajniju analizu poslovanja preduzeća i konsultaciju stručnjaka iz oblasti telekomunikacija, što mi u ovom trenutku nemamo. Međutim, i pored toga postoje načini da se, makar okvirno, stvori slika o vrednosti kapitala preduzeća. Mi ćemo se za ovu priliku poslužiti tržišnom metodom procene vrednosti. Ova metoda podrazumeva da se prosek finansijskih pokazatelja uporedivih preduzeća koja se kotiraju na berzi primeni na finansijske pokazatelje preduzeća za koje se vrši procena i na taj način dobije procenjena vrednost. Ova metoda ne pretenduje da bude glavna (najčešće se primenjuje metoda diskontovanih novačanih tokova), ali je zbog svoje jednostavnosti često korišćena, često i kao korektivni faktor za druge metode.

Da bismo uradili ovu analizu koristili smo pokazatelje za 14 kompanija iz oblasti telekomunikacija koje se kotiraju na evropskim berzama.

Tabela 1. Ključni finansijski pokazatelji konkurenata Telekoma Srbija

Preduzeće Zemlja Tržišna kapitalizacija, u mlrd evra P/E P/BV EV/

Sales

EV/

EBITDA

Magyar Telekom Mađarska 2,506 10.2 1.4 1.8 4.7
T-Hrvatski Telekom Hrvatska 2,913 11.2 1.9 2.2 5.0
Telefonica O2 Češka 5,788 11.6 1.8 2.3 5.1
Telekom Austria Austrija 4,328 46.3 2.7 1.7 4.6
Telekom Slovenije Slovenija 612 35.6 0.8 1.8 5.6
TPSA Poljska 5,724 17.5 1.3 1.7 4.4
Turk Telekomunikasyon Turska 10,766 8.8 2.9 1.9 4.8
Turkcell Iletisim Hizmet. Turska 10,151 13.7 2.7 2.4 7.5
Rostelecom Rusija 2,202 23.3 1.7 1.3 6.7
TeliaSonera AB Švedska 25,393 13.4 1.9 2.6 7.6
Telenor ASA Norveška 20,179 14.5 2.2 1.7 5.2
Koninklijke KPN N.V. Holandija 17,460 8.2 4.6 2.3 6.0
Portugal Telecom SGPS Portugal 7,549 11.1 5.6 1.9 5.3
Swisscom AG Švajcarska 14,495 11.2 3.4 2.5 6.3
Minimum 612 8.2 0.8 1.3 4.4
Maksimum 25,393 46.3 5.6 2.6 7.6
Prosek 9,290 16.9 2.5 2.0 5.6
Medijana 6,669 12.5 2.1 1.9 5.3

Izvor: Erste Group – Weekly CEE Valuation Monitor, kalkulacija autora

U okviru ove analize korišćeni su sledeći pokazatelji:

 • P / E – racio koji meri odnos između cene akcija (tržišne kapitalizacije preduzeća) i zarade po akciji (neto profita preduzeća);
 • P / BV – predstavlja odnos tržišne i knjigovodstvene vrednosti preduzeća;
 • EV / Sales – racio koji meri odnos između vrednosti preduzeća (tržišna kapitalizacija + neto dug preduzeća) i prihoda od prodaje; i
 • EV /EBITDA – predstavlja odnos između tržišne vrednosti preduzeća i ostvarene EBITDA-e (dobit pre kamata, poreza i amortizacije).

Nakon što su izračunati pokazatelji opredeljeni su proseci vrednosti i medijane za skup analiziranih preduzeća. Medijana grupe podataka je uzeta u analizu kako bi se isključile ekstremne vrednosti kod nekih pokazatelja, ako postoje.

Da bi se mogla vršiti dalja analiza uzeti su u obzir i finansijskih podaci Telekoma Srbija koji su dati u narednoj tabeli.

Tabela 2. Ključni finansijski pokazatelji Telekoma Srbija u 2009. godini, u mil. evra

Poslovni prihodi 1,213
EBITDA 489
Profit 142
Knjigovodstvena vrednost kapitala 1,451
Neto dug 759

Izvor: Telekom Srbija

U nastavku analize, proseci i medijane finansijskih pokazatelja uporedivih kompanija primenjeni su na finansijske pokazatelje Telekoma Srbija. Rezultati su dati u narednoj tabeli.

Tabela 3. Procena vrednosti kapitala Telekoma Srbija, u mil. evra

Vrednost preduzeća Vrednost kapitala
P/E (Prosek) 3,159 2,400
P/E (Medijana) 2,534 1,775
P/BV (Prosek) 4,377 3,618
P/BV (Medijana) 3,734 2,975
EV/Sales (Prosek) 2,435 1,676
EV/Sales (Medijana) 2,305 1,546
EV/EBITDA (Prosek) 2,752 1,993
EV/EBITDA (Medijana) 2,567 1,808
Prosek 2,983 2,224
Premija za kontrolni paket 20% 20%
Premija za finansijsku krizu 10% 10%
Ukupno premija 30% 30%
Procenjena vrednost 3,650 2,891

Izvor: Telekom Srbija

Dobijena vrednost na taj način (od oko 2,2 mlrd evra) korigovana je naviše za 30% posto i to za 20% po osnovu sticanja kontrolnog paketa akcija (obično se cena kod preuzimanja veće količine akcija diže za određeni procenat u odnosu na redovno trgovanje) i 10% po osnovu finansijske krize (zbog još uvek vidljivih efekata finansijske krize vrednost akcija je još uvek potcenjena u odnosu na realnu). Naravno, ovako opredeljeni procenti mogu biti stvar diskusije, ali je njihova primena u ovom istraživanju sasvim opravdana. Naše je stanovnište da ovi procenti odgovaraju stvarnom stanju stvari.

Prema ovako primenjenoj metodologiji vrednost kapitala preduzeća Telekom Srbija iznosi oko 2,9 mlrd evra, odnosno negde između 2,5 i tri milijarde evra intervalno posmatrano. Eventualna prodaja 40% vlasništva (o čemu se dosta špekulisalo) donela bi državi prihode u iznosu 1-1,2 mlrd evra, a građanima Srbije (shodno Zakonu o besplatnoj podeli akcija) između 370 i 450 miliona evra, odnosno između 78 i 94 evra po akcionaru (imajući u vidu činjenicu da je upisano oko 4,8 miliona građana za besplatnu podelu akcija).

Naravno, još jednom podvlačimo, da ovu analizu treba uzeti sasvim obazrivo, te da je za pravu procenu vrednosti potrebno uraditi mnogo više. Ipak, ovakva procena nam može dati okvirnu sliku koja nam dalje može pomoći kod istraživanja drugih relevantnih pitanja za privatizaciju Telekoma Srbija, čime će se Srpski ekonomski forum u daljem periodu baviti.

Koliko vredi Telekom Srbija

U poslednje vreme u središtu pažnje domaće ekonomske javnosti je pitanje privatizacije Telekoma Srbija. Telekom Srbija ima strateški značaj za Srbiju koji proizilazi iz najmanje dva osnova: (1) preduzeće je jedno od najvećih i najprofitabilnijih u Srbiji (prema podacima iz publikacije časopisa Ekonomist Top 300 najvećih preduzeća u Srbiji za 2008. godinu preduzeće je četvrto po visini poslovnih prihoda, a prvo po visini profita) i (2) preduzeće posluje u strateški značajnom sektoru telekomunikacija od čega zavisi poslovanje i privrede Srbije u celini. Imajući ovo u vidu pitanje privatizacije Telekoma Srbija opravdano zaokuplja pažnju javnosti i analitičara sa širokim spektorom otvorenih pitanja od potrebe za privatizacijom ovog preduzeća, modelom privatizacije pa do načina korišćenja dobijenih sredstava od eventualne privatizacije. Da bi se mogli dati odgovori na ova pitanja od velike je važnosti, pre svega, pitanje vrednosti ovog preduzeća. Odgovor na ovo pitanje može pomoći i lakšem sagledavanju preostalih.

Mi se, ovom prilikom, ne želimo baviti detaljnom procenom vrednosti kapitala preduzeća jer to zahteva i jaču informacionu podršku od ove koju imamo u ovom trenutku i značajniju analizu poslovanja preduzeća i konsultaciju stručnjaka iz oblasti telekomunikacija, što mi u ovom trenutku nemamo. Međutim, i pored toga postoje načini da se, makar okvirno, stvori slika o vrednosti kapitala preduzeća. Mi ćemo se za ovu priliku poslužiti tržišnom metodom procene vrednosti. Ova metoda podrazumeva da se prosek finansijskih pokazatelja uporedivih preduzeća koja se kotiraju na berzi primeni na finansijske pokazatelje preduzeća za koje se vrši procena i na taj način dobije procenjena vrednost. Ova metoda ne pretenduje da bude glavna (najčešće se primenjuje metoda diskontovanih novačanih tokova), ali je zbog svoje jednostavnosti često korišćena, često i kao korektivni faktor za druge metode.

Da bismo uradili ovu analizu koristili smo pokazatelje za 14 kompanija iz oblasti telekomunikacija koje se kotiraju na evropskim berzama.

Tabela 1. Ključni finansijski pokazatelji konkurenata Telekoma Srbija

Preduzeće

Zemlja

Tržišna kapitalizacija, u mlrd evra

P/E

P/BV

EV/

Sales

EV/

EBITDA

Magyar Telekom

Mađarska

2,506

10.2

1.4

1.8

4.7

T-Hrvatski Telekom

Hrvatska

2,913

11.2

1.9

2.2

5.0

Telefonica O2

Češka

5,788

11.6

1.8

2.3

5.1

Telekom Austria

Austrija

4,328

46.3

2.7

1.7

4.6

Telekom Slovenije

Slovenija

612

35.6

0.8

1.8

5.6

TPSA

Poljska

5,724

17.5

1.3

1.7

4.4

Turk Telekomunikasyon

Turska

10,766

8.8

2.9

1.9

4.8

Turkcell Iletisim Hizmet.

Turska

10,151

13.7

2.7

2.4

7.5

Rostelecom

Rusija

2,202

23.3

1.7

1.3

6.7

TeliaSonera AB

Švedska

25,393

13.4

1.9

2.6

7.6

Telenor ASA

Norveška

20,179

14.5

2.2

1.7

5.2

Koninklijke KPN N.V.

Holandija

17,460

8.2

4.6

2.3

6.0

Portugal Telecom SGPS

Portugal

7,549

11.1

5.6

1.9

5.3

Swisscom AG

Švajcarska

14,495

11.2

3.4

2.5

6.3

Minimum

612

8.2

0.8

1.3

4.4

Maksimum

25,393

46.3

5.6

2.6

7.6

Prosek

9,290

16.9

2.5

2.0

5.6

Medijana

6,669

12.5

2.1

1.9

5.3

Izvor: Erste Group – Weekly CEE Valuation Monitor, kalkulacija autora

U okviru ove analize korišćeni su sledeći pokazatelji:

 • P / E – racio koji meri odnos između cene akcija (tržišne kapitalizacije preduzeća) i zarade po akciji (neto profita preduzeća);
 • P / BV – predstavlja odnos tržišne i knjigovodstvene vrednosti preduzeća;
 • EV / Sales – racio koji meri odnos između vrednosti preduzeća (tržišna kapitalizacija + neto dug preduzeća) i prihoda od prodaje; i
 • EV /EBITDA – predstavlja odnos između tržišne vrednosti preduzeća i ostvarene EBITDA-e (dobit pre kamata, poreza i amortizacije).

Nakon što su izračunati pokazatelji opredeljeni su proseci vrednosti i medijane za skup analiziranih preduzeća. Medijana grupe podataka je uzeta u analizu kako bi se isključile ekstremne vrednosti kod nekih pokazatelja, ako postoje.

Da bi se mogla vršiti dalja analiza uzeti su u obzir i finansijskih podaci Telekoma Srbija koji su dati u narednoj tabeli.

Tabela 2. Ključni finansijski pokazatelji Telekoma Srbija u 2009. godini, u mil. evra

Poslovni prihodi

1,213

EBITDA

489

Profit

142

Knjigovodstvena vrednost kapitala

1,451

Neto dug

759

Izvor: Telekom Srbija

U nastavku analize, proseci i medijane finansijskih pokazatelja uporedivih kompanija primenjeni su na finansijske pokazatelje Telekoma Srbija. Rezultati su dati u narednoj tabeli.

Tabela 3. Procena vrednosti kapitala Telekoma Srbija, u mil. evra

Vrednost preduzeća

Vrednost kapitala

P/E (Prosek)

3,159

2,400

P/E (Medijana)

2,534

1,775

P/BV (Prosek)

4,377

3,618

P/BV (Medijana)

3,734

2,975

EV/Sales (Prosek)

2,435

1,676

EV/Sales (Medijana)

2,305

1,546

EV/EBITDA (Prosek)

2,752

1,993

EV/EBITDA (Medijana)

2,567

1,808

Prosek

2,983

2,224

Premija za kontrolni paket

20%

20%

Premija za finansijsku krizu

10%

10%

Ukupno premija

30%

30%

Procenjena vrednost

3,650

2,891

Izvor: Telekom Srbija

Dobijena vrednost na taj način (od oko 2,2 mlrd evra) korigovana je naviše za 30% posto i to za 20% po osnovu sticanja kontrolnog paketa akcija (obično se cena kod preuzimanja veće količine akcija diže za određeni procenat u odnosu na redovno trgovanje) i 10% po osnovu finansijske krize (zbog još uvek vidljivih efekata finansijske krize vrednost akcija je još uvek potcenjena u odnosu na realnu). Naravno, ovako opredeljeni procenti mogu biti stvar diskusije, ali je njihova primena u ovom istraživanju sasvim opravdana. Naše je stanovnište da ovi procenti odgovaraju stvarnom stanju stvari.

Prema ovako primenjenoj metodologiji vrednost kapitala preduzeća Telekom Srbija iznosi oko 2,9 mlrd evra, odnosno negde između 2,5 i tri milijarde evra intervalno posmatrano. Eventualna prodaja 40% vlasništva (o čemu se dosta špekulisalo) donela bi državi prihode u iznosu 1-1,2 mlrd evra, a građanima Srbije (shodno Zakonu o besplatnoj podeli akcija) između 370 i 450 miliona evra, odnosno između 78 i 94 evra po akcionaru (imajući u vidu činjenicu da je upisano oko 4,8 miliona građana za besplatnu podelu akcija).

Naravno, još jednom podvlačimo, da ovu analizu treba uzeti sasvim obazrivo, te da je za pravu procenu vrednosti potrebno uraditi mnogo više. Ipak, ovakva procena nam može dati okvirnu sliku koja nam dalje može pomoći kod istraživanja drugih relevantnih pitanja za privatizaciju Telekoma Srbija, čime će se Srpski ekonomski forum u daljem periodu baviti.

Be Sociable, Share!

2 komentara

 1. Admin says:

  Interesovanje kupaca za Telekom
  20. avgust 2010. | 00:14 | Izvor: Politika, Tanjug Beograd — Za kupovinu dela akcija Telekoma “Srbija” zainteresovane su Austrija telekom, Dojče telekom, egipatski Oraskom, Frans telekom i švedski “Telija sonera”.

  Privatizacioni savetnik savetovao je državu da umesto 40, na prodaju iznese više od 50 odsto akcija Telekoma, čija je vrednost procenjena na 3,2 milijarde evra.

  To znači da, prema proceni privatizacionog savetnika “Siti grupe”, polovina nacionalne telekomunikacione kompanije vredi 1,6 milijardi evra. Nominalna vrednost akcije Telekoma iznosiće oko 100 evra.

  “Siti grupa” će procenu vrednosti imovine završiti do kraja meseca, posle čega se očekuje raspisivanje javnog poziva, navodi “Politika”.

 2. Admin says:

  Anketa: Kome prodati Telekom Srbija
  11. decembar 2010. | 12:00 | Izvor: B92
  Beograd — Za učešće na tenderu za kupovinu 51 odsto akcija Telekoma Srbija prijavilo se sedam kompanija. Koja kompanija je, po Vama, najbolji kupac srpskog Telekoma?

  Potencijalni kupci su:

  – Vimpelkom – Prema podacima sa kompanijskog sajta http://www.vimpelcom.com, ruska kompanija Vimpelkom, listirana na Njuroškoj berzi, posluje na tržištima Rusije, Ukrajina, Kazahstana, Uzbekistana, Tadžihitana, Gruzije, Jermenije, Krgistana, Vijetnama i Kambodže ima 92 miliona korisnika mobilne telefonije.

  – Turksel – Turska komanija Turksel http://www.turkcell.com ima 34 miliona korisnika i posluje u Turskoj, Azerbejdžanu, Kazahstanu, Gruziji, Moldaviji, Ukrajini i Kipru. Vlasnik Turksela i Vimpelkoma je ruska Alfa grupa, čije je vlasnik Mihail Fridman.

  – Amerika movil – Telekomunikaciona kompanija America movil (www.americamovil.com), u vlasništvu meksičkog miljardera Karlosa Slima (Carlos), posluje u 18 država Severne i Latinske Amerike, ima više od 211 miliona korisnika mobilne telefonije i 27 miliona korisnika fiksne telefonije.

  – Veder investments – Prema podacima Vikipedije, italijanski Veder investments je privatna telekomunikaciona kompanija, u kojoj 97 odsto vlasništva ima Egipćanin Nagib Saviris. Kompanija ima više od 112 miliona korisnika mobilne i fiksne telefonije i interneta u osam država. Veder investments je vlasnik i egipatske komapnije Oraskom telekom, trećeg po veličini operetera mobilne telefonije u Italiji Vind telekomunikacije i trećeg mobilnog operatera u Grčkoj Vind Helas.

  – Dojče telekom – Dojče telekom posuluje u 50 zemalja, ima višse od 200 milona korisnika, a u 2009. godini prihod grupe biojj je 64,6 milijardi evra. Više od polovine prihoda ostvareno je van Nemačke. Prošle godine je zapošljavao 260.000 ljudi.

  – Frans telekom – Grupa Frans telekom je krajem septembra 2010. imal više od 203 miliona korisnika u 32 zemlje. Medju njima su 144,5 miliona korisnici mobilne telefonije i više od 13,3 miliona korisnika ADSL internteta. Glavni brend im je “oranž”.

  – Telekom Austrija – Grupa Telekom Austrija posluje još i u Belorusiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Lihtenštajnu, Makedoniji Sloveniji i Srbiji. U 2009. prihod grupe bio je 4,8 milijardi evra, a imali su 21 milion korisnika. Zapošljavaju 16.573 radnika, a u Srbiji imaju mobilnog operetera Vip mobajl.

Ostavite poruku