Uporedna ekonomija

Fashion With Quotes Clothing

Wait around 2-3 hrs right following a meal for you to providing harvest. This incredible website has everyday materials original comments that I have discovered. This finally brings us to the today’s location in Arizona. Leroux currently plays with the... (Nastavak članka...)

Kids Jersey Right Choice Can Produce Improvements Inside Of Game

wholesale nfl jerseys usa Whatever your child’s favorite sport is you can kind basket fillers enhance. Although the Ravens opened the stadium with a loss of revenue (20-13 to Pittsburgh), the Big Crabcake (as Chris Berman dubbed the new stadium)... (Nastavak članka...)

Konkurentnost privrede Srbije prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti za 2010. godinu

Konkurentnost privrede Srbije prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti za 2010. godinu

Potrebno je mnogo manje priče, a mnogo više rada... (Nastavak članka...)

Konkurentnost tranzicionih privreda prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti za 2010. godinu

Konkurentnost tranzicionih privreda prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti za 2010. godinu

U proseku isto, male zemlje napreduju... (Nastavak članka...)

Izveštaj o globalnoj konkurentnosti za 2010. godinu

Izveštaj o globalnoj konkurentnosti za 2010. godinu

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane Nedavno je Svetski ekonomski forum objavio Izveštaj o globalnoj konkurentnosti za 2010. godinu. O pristupu ove institucije analizi problema konkurentnosti nacionalnih privreda, metodologiji koju primenjuje i nedostacima koje ona sadrži pisali smo u... (Nastavak članka...)

Izveštaj o uslovima poslovanja Svetske banke za 2010. godinu

Izveštaj o uslovima poslovanja Svetske banke za 2010. godinu

Svetska banka je u oktobru, osmu godinu za redom, objavila izveštaj „Doing Business“, čiji je cilj rangiranje zemalja po kvalitetu poslovnog okruženja. Metodologija koja se koristi u ovom izveštaju objašnjena je ranije u članku Metodologija Svetske banke i stoga se... (Nastavak članka...)

Metodologija Evropske banke za obnovu i razvoj

Metodologija Evropske banke za obnovu i razvoj

Evropska banka za obnovu i razvoj svake godine u novembru već skoro dvadeset godina objavljuje svoj Izveštaj o napretku u tranziciji koji se odnosi na prethodnu godinu. Ovaj izveštaj predstavlja jedan od najuglednijih međunarodnih izveštaja koji se bavi zemljama u... (Nastavak članka...)

Metodologija Svetske Banke

Metodologija Svetske Banke

Svetska banka već sedam godina za redom objavljuje Izveštaj o lakoći poslovanja (engl. Doing Business), čiji je cilj rangiranje zemalja po kvalitetu poslovnog okruženja. Izveštaj je u određenoj meri specifičan, jer ne uzima u obzir neke faktore koji su bez... (Nastavak članka...)

Metodologija Svetskog ekonomskog foruma

Metodologija Svetskog ekonomskog foruma

Svetski ekonomski forum je danas, uz Svetsku banku, najveća, najcitiranija, a samim tim i najznačajnija institucija koja se bavi analizom i merenjem konkurentnosti. Tokom višedecenijskog postojanja Svetski ekonomski forum je kreirao više indeksa kojima se meri i upoređuje konkurentnost nacionalnih... (Nastavak članka...)

Tagovi:                     

Uporedna ekonomija

Uporedna ekonomija

Opšti je trend da u vremenu globalizacije dolazi do jačanja konkurencije na svetskom tržištu i to kako između preduzeća iz određenih zemalja tako i među samim zemljama. Mnoge zemlje u potpunosti uvažavaju značaj uslova poslovanja i, shodno tome, teže da... (Nastavak članka...)