Ostalo

Strana 1 od 212

Kultura i liderstvo

Kultura i liderstvo

Od Drugog svetskog rata globalizacija napreduje širom sveta. Povećana globalizacija je stvorila mnoge izazove, uključujući potrebu za formiranjem efikasnih multinacionalnih organizacija, ali i da se identifikuju i odaberu odgovarajuće vođe ovih entiteta koji će upravljati organizacijama sa kulturološki različitom radnom... (Nastavak članka...)

Intervencionistički, liberalni ili državni kapitalizam?

Intervencionistički, liberalni ili državni kapitalizam?

Čemu stremi srpska ekonomska elita i politika u pogledu ekonomskog sistema?... (Nastavak članka...)

Globalna kretanja u industriji čelika

Globalna kretanja u industriji čelika

Tokom proteklih nekoliko godina, globalna industrija čelika prolazi turbulenciju bez presedana: 8 od globalno najboljih 10 zemalja proizvođača su najoštrije smanjili proizvodnju sirovog čelika u 2010, a više od polovine njih se smanjilo u velikoj meri. Globalno najveći proizvođač čelika... (Nastavak članka...)

Kako upotrebiti sredstva prikupljena prodajom Telekoma Srbija?

Kako upotrebiti sredstva prikupljena prodajom Telekoma Srbija?

U javnosti je trenutno aktuelna tema o upotrebi sredstava od prodaje Telekoma Srbija. Vlada je najpre najavljivala da će ta sredstva biti upotrebljena za velike infrastrukturne projekte, ali se u poslednje vreme govori o vraćanju dugova kao idealnom modelu upotrebe... (Nastavak članka...)

Zarade i zaposlenost u Srbiji – manji rizik, veća zarada

Zarade i zaposlenost u Srbiji – manji rizik, veća zarada

Prema najnovijim istraživanjima velika većina mladih u Srbiji sebe najradije vide na „mestu državnog službenika”. Kao jedan od argumenata u korist državne službe mladi navode sigurnost zaposlenja. Po ekonomskoj logici to bi značilo da su mladi spremni da rade na radnom... (Nastavak članka...)

More than just a game

More than just a game

According to consulting house Delloite the total revenues of the Primera Division football clubs were more than 1.5 billion EUR in the season 2008/2009. Regardless of the world economic crisis, this season marked a growth of 4%, and the revenue... (Nastavak članka...)

Privatizacija javnih komunalnih preduzeća

Privatizacija javnih komunalnih preduzeća

Privatizacija javnih komunalnih preduzeća je neminovna i o njoj se već duže vreme vode rasprave. Do kraja 2011. godine sva javna preduzeća moraju se uskladiti sa pravilima evropske konkurencije. To proizilazi iz obaveza koje smo preuzeli potpisujući Sporazum o stabilizaciji... (Nastavak članka...)

Evropska unija između monetarne i fiskalne unije

Evropska unija između monetarne i fiskalne unije

Čini se da Atlantski okean nikad nije bio plići. Dok su investitori očajavali što Evropska unija i Evropska centralna banka ne prate u brzini i fleksibilnosti reakcije svoje “parnjake” s druge strane okeana, nakon odluke o formiranju Evropskog stabilizacionog mehanizma,... (Nastavak članka...)

Tagovi:                         

Predstavnik Srpskog Ekonomskog Foruma učestovao na panel diskusiji u Banja Luci

Predstavnik Srpskog Ekonomskog Foruma učestovao na panel diskusiji u Banja Luci

Aleksandar Ilić, predstavnik Srpskog ekonomskog foruma, učestovao je 31. marta 2010. godine na panel diskusiji pod nazivom „Tržište rada u BiH: srednjoročni izgledi i uloga ekonomske politike“, koju je u Banja Luci organizovalo Udruženje ekonomista Repubilike Srpske u saradnji sa... (Nastavak članka...)

10 grešaka prilikom izrade rebalansa budžeta

10 grešaka prilikom izrade rebalansa budžeta

U načelu posmatrano, predloženi rebalns budžets se ne može oceniti kao adekvatan imajući u vidu tekuće stanje srpske privrede (ulazak u recesiju, nelikvidnost) i spoljno okruženje (svetska finansijska kriza, globalna recesija). U prvom redu ističe se neadekvatna visina budžetskog deficita,... (Nastavak članka...)

Tagovi:                         
Strana 1 od 212