Makroekonomija

Strana 1 od 3123

Novo kinesko stoleće

Novo kinesko stoleće

“Ako se narod bavi zemljoradnjom, to znači da su njive uzorane, a kada su njive uzorane, to znači da je država bogata, a u bogatoj državi ratnici su silni, a sa silnim ratnicima ratovi su pobedonosni, a sa pobedonosnim ratovima... (Nastavak članka...)

Nezaposlenost u Srbiji

Nezaposlenost u Srbiji

Usponi i padovi u privredi podsećaju na priču u kojoj se navodi dobra i loša vest. Ako se postavi pitanje: ‘Šta se dešava kada privreda napreduje?’ Dobra vest je da tada ima puno posla, tako da svako ko traži posao,... (Nastavak članka...)

Perspektive i snage domaće poljoprivrede

Perspektive i snage domaće poljoprivrede

Prethodnih dana u domaćoj javnosti je konstatovano da Austrija sa obradivom površinom od 1,4 miliona hektara izvozi hrane u iznosu od 7,5 milijardi evra, dok Mađarska sa oko 4,5 miliona hektara obradive površine izvozi 4,2 milijardi evra hrane. Imajući u... (Nastavak članka...)

Konkurentnost privrede Srbije u periodu 2000-2009.

Konkurentnost privrede Srbije u periodu 2000-2009.

Tokom  perioda  2000 – 2006. realni  efektivni  devizni  kurs  je  bio  u  zoni  apresijacije, tj. srpska  privreda  je  bila  cenovno  nekonkurentna  u  odnosu  na  glavne  spoljnotrgovinske  partnere. To  je  posebno  izraženo  tokom  2000  i  2001. godine,  što  je  posledica  politike ... (Nastavak članka...)

Državne obveznice Srbije namenjene investitorima iz dijaspore

Državne obveznice Srbije namenjene investitorima iz dijaspore

Svetska ekonomska i finansijska kriza, između ostalog, uticala je i na javne finansije u većini zemalja. Sa jedne strane, prihodi su smanjeni kao rezultat slabije privredne aktivnosti, a sa druge strane, rashodi su povećani kao rezultat potreba za subvencionisanjem privrede,... (Nastavak članka...)

Tagovi:                 

Preporuke za poboljšanje likvidnosti privrede

Preporuke za poboljšanje likvidnosti privrede

Većina ekonomista slaže se da je smanjenje opšte nelikvidnosti privrede u Srbiji jedan od najvećih ekonomskih izazova sa kojim se susreće vlada Srbije u 2011. godini. Za čitaoce koji nemaju ekonomsko obrazovanje likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da izmiruju svoje obaveze... (Nastavak članka...)

Tekuća ekonomska kretanja u Srbiji

Tekuća ekonomska kretanja u Srbiji

Ekonomija Srbije je i u trećem kvartalu uzastopno ostvarila rast BDP-a što ukazuje da je prema ovom parametru Srbije izašla iz recesije. Prema preliminarnim rezultatima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u trećem kvartalu ove godine ostvarila rast od 2%,... (Nastavak članka...)

Stres testovi banaka – rigorozniji kriterijumi u 2011. godini

Stres testovi banaka - rigorozniji kriterijumi u 2011. godini

Svrha stres testova je usklađivanje sa regulativom, procena uticaja šokova, isticanje slabosti i razvoj strateškog poslovnog plana.... (Nastavak članka...)

Ekonomski patriotizam – ima li kapital nacionalnost?

Ekonomski patriotizam – ima li kapital nacionalnost?

Drastična promena vlasničke strukture srpske privrede u korist stranih kompanija i banaka donela je bolje ekonomske performanse, ali je za veličinu nacionalnog bogatstva važan i broj i stepen uspešnosti domaćih kompanija... (Nastavak članka...)

Turbulent history, uncertain future

Turbulent history, uncertain future

Given the tempestous history of Spanish speaking countries when it comes to economic and financial crises, these countries are always the first to be in the focus when the signs of the crisis emerge, and are given a special attention... (Nastavak članka...)

Tagovi:                     
Strana 1 od 3123