Finansije

Devizni kurs

Devizni kurs

Od početka ove godine dinar je poočeo naglo da gubi vednost, za razliku od 2011. gde se dobro nosio sa narastajućom krizom. I ostale zemlje regiona imale su slabljenje nacionalnih valuta u prošloj godini. Prema podacima zemalja regiona, prošla godina... (Nastavak članka...)

Emitovanje evro-obveznica kao test poverenja

Emitovanje evro-obveznica kao test poverenja

Bez obzira na krizu u Grčkoj, očekuje se da će Srbija uspešno emitovati obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu. Ipak, rizici postoje, a interesovanje investitora i uslovi finansiranja biće nepoznanica do samog kraja.... (Nastavak članka...)

U dugovima do… stečaja

U dugovima do... stečaja

Nagomilani dugovi pojavljuju se kao jedan od najtežih problema srpske privrede. Finansijski položaj hiljada preduzeća ugrožavaju nepovoljni uslovi zaduživanja, nedovoljno efikasna alokacija pozajmljenih sredstava i restriktivna kreditna praksa u bankarskom sektoru... (Nastavak članka...)

Koliki će biti kurs evra u 2011. godini?

Koliki će biti kurs evra u 2011. godini?

U uslovima plivajućeg kursa za sve tržišne učesnike kretanje tog kursa je od značaja. Naročito je to slučaj u Srbiji gde su pitanja kursa evra često u sedištu pažnje javnosti imajući u vidu kretanja u proteklom periodu. U sedištu pažnje... (Nastavak članka...)

Značaj pravilne procene i modeliranja kreditnog rizika u javnom i privatnom sektoru

Značaj pravilne procene i modeliranja kreditnog rizika u javnom i privatnom sektoru

Kreditni rizik predstavlja najznačajniji rizik kome je svaka finansijska institucija izložena u svom poslovanju. Iako se kreditni rizik prevashodno vezuje za bankarsko poslovanje, njime su izložene i mnoge državne finansijske institucije prilikom obavljanja finansijskih transakcija u domenu javnih finansija. Ukoliko... (Nastavak članka...)

Koliko vredi Telekom Srbija

Koliko vredi Telekom Srbija

U poslednje vreme u središtu pažnje domaće ekonomske javnosti je pitanje privatizacije Telekoma Srbija. Telekom Srbija ima strateški značaj za Srbiju koji proizilazi iz najmanje dva osnova: (1) preduzeće je jedno od najvećih i najprofitabilnijih u Srbiji (prema podacima iz... (Nastavak članka...)

Perspektive evra kao rezervne valute u svetu

Perspektive evra kao rezervne valute u svetu

Prema istrazivanju Deutsch Bank Euro Riding High as an International Reserve Currency evro kao valuta u portfoliju deviznih rezervi centralnih banka širom sveta sve više dobija na značaju. Udeo evra kao valute u ukupnim deviznim rezervama u svetu je porastao... (Nastavak članka...)

Dodatno zdravstveno osiguranje uskoro i u Srbiji

Dodatno zdravstveno osiguranje uskoro i u Srbiji

Da li ste se ikada zapitali, koliko cenite sopstveni život? Većina nas nije, jer jednostavno ne razmišljamo o tome. Jednostavno je potrebno da nam se nešto desi ili se osvestimo tek kada se desi nešto vašim najbližima. Kada bi izostavili... (Nastavak članka...)

Tagovi:             

Hedžing (Hedging)

Hedžing (Hedging)

Usled trenutne monetarne politike Narodne banke Srbije koja je usresređena na targetiranje stope inflacije, a samim tim i uvođenje politike fleksibilong deviznog kursa koja podrazumeva oscilacije deviznog kursa, javlja se potreba da se transakcije koje se obavljaju u stranim valutama... (Nastavak članka...)

Tagovi: