Finansije

Fashion With Quotes Clothing

Wait around 2-3 hrs right following a meal for you to providing harvest. This incredible website has everyday materials original comments that I have discovered. This finally brings us to the today’s location in Arizona. Leroux currently plays with the... (Nastavak članka...)

Devizni kurs

Devizni kurs

Od početka ove godine dinar je poočeo naglo da gubi vednost, za razliku od 2011. gde se dobro nosio sa narastajućom krizom. I ostale zemlje regiona imale su slabljenje nacionalnih valuta u prošloj godini. Prema podacima zemalja regiona, prošla godina... (Nastavak članka...)

Emitovanje evro-obveznica kao test poverenja

Emitovanje evro-obveznica kao test poverenja

Bez obzira na krizu u Grčkoj, očekuje se da će Srbija uspešno emitovati obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu. Ipak, rizici postoje, a interesovanje investitora i uslovi finansiranja biće nepoznanica do samog kraja.... (Nastavak članka...)

U dugovima do… stečaja

U dugovima do... stečaja

Nagomilani dugovi pojavljuju se kao jedan od najtežih problema srpske privrede. Finansijski položaj hiljada preduzeća ugrožavaju nepovoljni uslovi zaduživanja, nedovoljno efikasna alokacija pozajmljenih sredstava i restriktivna kreditna praksa u bankarskom sektoru... (Nastavak članka...)

Koliki će biti kurs evra u 2011. godini?

Koliki će biti kurs evra u 2011. godini?

U uslovima plivajućeg kursa za sve tržišne učesnike kretanje tog kursa je od značaja. Naročito je to slučaj u Srbiji gde su pitanja kursa evra često u sedištu pažnje javnosti imajući u vidu kretanja u proteklom periodu. U sedištu pažnje... (Nastavak članka...)

Značaj pravilne procene i modeliranja kreditnog rizika u javnom i privatnom sektoru

Značaj pravilne procene i modeliranja kreditnog rizika u javnom i privatnom sektoru

Kreditni rizik predstavlja najznačajniji rizik kome je svaka finansijska institucija izložena u svom poslovanju. Iako se kreditni rizik prevashodno vezuje za bankarsko poslovanje, njime su izložene i mnoge državne finansijske institucije prilikom obavljanja finansijskih transakcija u domenu javnih finansija. Ukoliko... (Nastavak članka...)

Koliko vredi Telekom Srbija

Koliko vredi Telekom Srbija

U poslednje vreme u središtu pažnje domaće ekonomske javnosti je pitanje privatizacije Telekoma Srbija. Telekom Srbija ima strateški značaj za Srbiju koji proizilazi iz najmanje dva osnova: (1) preduzeće je jedno od najvećih i najprofitabilnijih u Srbiji (prema podacima iz... (Nastavak članka...)

Perspektive evra kao rezervne valute u svetu

Perspektive evra kao rezervne valute u svetu

Prema istrazivanju Deutsch Bank Euro Riding High as an International Reserve Currency evro kao valuta u portfoliju deviznih rezervi centralnih banka širom sveta sve više dobija na značaju. Udeo evra kao valute u ukupnim deviznim rezervama u svetu je porastao... (Nastavak članka...)

Dodatno zdravstveno osiguranje uskoro i u Srbiji

Dodatno zdravstveno osiguranje uskoro i u Srbiji

Da li ste se ikada zapitali, koliko cenite sopstveni život? Većina nas nije, jer jednostavno ne razmišljamo o tome. Jednostavno je potrebno da nam se nešto desi ili se osvestimo tek kada se desi nešto vašim najbližima. Kada bi izostavili... (Nastavak članka...)

Tagovi:             

Hedžing (Hedging)

Hedžing (Hedging)

Usled trenutne monetarne politike Narodne banke Srbije koja je usresređena na targetiranje stope inflacije, a samim tim i uvođenje politike fleksibilong deviznog kursa koja podrazumeva oscilacije deviznog kursa, javlja se potreba da se transakcije koje se obavljaju u stranim valutama... (Nastavak članka...)

Tagovi: