Arhiva autora

Novo kinesko stoleće

Novo kinesko stoleće

“Ako se narod bavi zemljoradnjom, to znači da su njive uzorane, a kada su njive uzorane, to znači da je država bogata, a u bogatoj državi ratnici su silni, a sa silnim ratnicima ratovi su pobedonosni, a sa pobedonosnim ratovima... (Nastavak članka...)

Evropska unija između monetarne i fiskalne unije

Evropska unija između monetarne i fiskalne unije

Čini se da Atlantski okean nikad nije bio plići. Dok su investitori očajavali što Evropska unija i Evropska centralna banka ne prate u brzini i fleksibilnosti reakcije svoje “parnjake” s druge strane okeana, nakon odluke o formiranju Evropskog stabilizacionog mehanizma,... (Nastavak članka...)

Tagovi: